Rajat

Euroopan unionin ulkorajojen tehostettu suojaaminen on välttämätöntä. Jokaisella valtiolla on oltava oikeus suojata ja valvoa itse omia rajojaan. Euroopan unionin on tehostettavia toimia laittomien ja rikollisten maahanmuuttajien palauttamiseksi lähtömaihinsa.