Tietosuojatiedot

TIETOJA SIVUSTOSTA

JULKAISUN JOHTO:
IDENTITEETTI JA DEMOKRATIA -RYHMÄ

Euroopan parlamentti

Zweig 07K010

60 Rue Wiertz,

B-1047 BRYSSEL

idgroup.eu

 

ESIPUHE 

ID-ryhmä on sitoutunut vahvasti idgroup.eu-internetsivuston käyttäjien henkilötietojen suojelemiseen. ID-ryhmä käyttää kaikkia tarpeellisia ja kohtuullisia varotoimia varmistaakseen,  että käyttäjien antamat henkilötiedot on suojattu.

Tässä tarkoituksessa ID-ryhmä on avannut tämän sivun käyttäjien henkilötietojen käsittelyn esittelyä kertomista varten. Sivustolla esitettyjä tietoja ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ilman ID-ryhmän etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

TEKIJÄNOIKEUDET

ID-ryhmä ilmoittaa sivuston käyttäjälle, että tämän sivuston elementit:

 1. a) ovat tekijänoikeuslainsäädännön suojaamia: kyseessä ovat erityisesti valokuvat, artikkelit, piirrokset, animaatioesitykset jne.;
 2. b) ovat merkkilainsäädännön suojaamia: merkit kuuluvat sivustolla näkyville kumppaneille.

Tällä tavalla suojatut elementit ovat ID-ryhmän tai jonkin sellaisen kolmannen osapuolen omaisuutta, joka on antanut ID-ryhmälle luvan käyttää niitä. Tällä perusteella sivuston kopioiminen, esittäminen, käyttö, soveltaminen, muokkaaminen, liittäminen, kääntäminen, myyminen osittain tai kokonaan ilman ID-ryhmän etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty, ja sitä pidetään  tekijänoikeusrikkomuksena ja/tai piirrosten ja/tai merkin oikeuksien rikkomuksena.

Linkin luominen
Sivustolle voi luoda linkin ilman julkaisijan lupaa sillä ehdolla, että tämä linkki aukeaa uudessa näyttöikkunassa. Groupe ID -ryhmä varaa kuitenkin oikeuden pyytää, että linkki poistetaan, jos sen katsomaan olevan ryhmän toimitusmenettelyjen vastainen.

Musiikki ja ääni
Tämä sivusto noudattaa tekijänoikeuksia. Kaikki sivustolla esitetyt tai välitetyt teokset ovat tekijänoikeuksien alaisia. Kaikki sivustoilla esitettyjen teosten käyttö on kiellettyä ilman lupaa lukuun ottamatta yksityistä käyttöä ja katsomista.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

 

 HENKILÖTIETOJEN MÄÄRITTELY JA LUONNE

Uutiskirjeen tilaamiseen pyydettävät yhteystiedot, joiden perusteella tilauksen tehneen käyttäjän tilaus voidaan vahvistaa, ovat pakollisia. Jos et halua antaa niitä, emme voi suorittaa tilauksen kirjaamista.

Kun tilaat uutiskirjeen, meidän täytyy pyytää sinua antamaan meille henkilötietojasi, erityisesti, suku- ja etunimesi, sähköpostiosoitteesi, yms.

Jos lähetät ID-ryhmälle sähköpostin, meidän täytyy kerätä antamiasi henkilötietoja ainakin pyyntösi käsittelyä varten.

Termi ”henkilötiedot”  viittaa kaikkiin tietoihin, joiden perusteella henkilön voi tunnistaa, eli henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, syntymäaika, sähköpostiosoite, pankkikortin numero sekä kaikki maksutapoihin liittyvät tiedot, jotka käyttäjä ilmoittaa omalta kohdaltaan, ja yleensäkin kaikki käyttäjän antamat henkilökohtaiset tiedot.

OSA II. TÄMÄN MENETTELYTAVAN TARKOITUS

Tämän tietosuojamenettelyn tarkoitus on kertoa käyttäjälle tavoista, joita ID-ryhmä soveltaa käyttäjän henkilötietojen suojelemiseksi noudattaen tiukasti käyttäjän oikeuksia.

Ilmoitamme, että henkilötietojesi keräämisessä ja hallinnassa me noudatamme fyysisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä ja siirtämistä koskevaa 27. huhtikuuta 2016 säädettyä EU-asetusta numero 2016-679.

 

 

 

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUSMENETTELY


”Identiteetti ja demokratia” -ryhmä on tyytyväinen voidessaan kertoa kaikille kävijöille henkilötietojen tietosuojamenettelystään verkossa. Voit olla vakuuttunut siitä, että ID-ryhmä tekee parhaansa suojatakseen näillä sivuilla kävijöiden henkilötietoja noudattaen tietoturvallisuutta koskevaa EU-lainsäädäntöä.

”ID-ryhmä" viittaa: Identiteetti ja demokratia -ryhmään

OSA III. TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ VASTUUSSA OLEVA REKISTERINPITÄJÄ

ID-ryhmä on sivuston henkilötietojen keräämisestä vastuussa oleva rekisterinpitäjä, ryhmän päätoimipaikan osoite on  Euroopan parlamentti,  Zweig 07K010, 60 Rue Wiertz, B-1047 BRYSSEL.

OSA IV. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Keräämiemme henkilötietojen tyypit ja miten käytämme niitä

ID-ryhmä kerää vain sellaisia henkilötietoja, kuten etu- ja sukunimiä, sähköpostiosoitteita, jotka annat meille vapaaehtoisesti. Voimme kerätä henkilötietoja esimerkiksi voidaksemme rekisteröidä käyttäjän uutiskirjeen tilausta varten.

Näiden tietojen kerääminen tapahtuu organisaation lainmukaisten etujen vuoksi ja käyttäjän suostumuksella uutiskirjeen tilaamista varten.

Täyttäessään uutiskirjeen tilauslomakkeen käyttäjien tulee antaa etu- ja sukunimensä ja sähköpostiosoitteensa.

Kun käyttäjä lähettää sähköpostin ID-ryhmälle ”yhteydenotot”-välilehdellä annettuun sähköpostiosoitteeseen, ID-ryhmä kerää heille annettuja tietoja sähköpostisoitteen ohella.

Varoitamme käyttäjiä viestien  sisällön varalta, kun he lähettävät meille sähköpostin. Sinun ei tule koskaan antaa tarpeettomia henkilötietoja, joiden levittäminen voi aiheuttaa haittaa, kuten pankkitilisi tiedot.

Käsiteltävien tietojen tulee olla oikeellisia, täydellisiä ja ajantasaisia ja ne on kerättävä asianmukaisella tavalla.  Lisäksi arkaluontoisten tietojen käsittely on kiellettyä (ilman erityistä lupaa). 

Keräämme henkilötietojasi voidaksemme  täyttää yhden tai useamman seuraavaista käyttötarkoituksista:

 • Pyyntöjen käsittely
 • Uutiskirjeen tilausten hallinta
 • Työhakijoiden hallinta
 • Käyttäjien hallinta

Kerättäessä käyttäjän henkilötietoja uusikirjeen tilaamista varten käyttäjien täytyy ilmoittaa etu- ja sukunimensä ja sähköpostiosoitteensa, muussa tapauksessa tilauksen tekeminen on mahdotonta.

Voit perua uutiskirjeen tilaussuostumuksesi koska tahansa noudattamalla saamissasi sähköposteissa esitettyä menettelytapaa.

Aina kun keräämme henkilötietoja sivustollamme, henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja niiden käsittelyn toteutustapa on esitetty tarkasti fyysisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä ja vapaata siirtämistä koskevaa 27. huhtikuuta 2016 säädettyä EU-asetusta numero 2016-679.

OSA V. KERÄTTYJEN HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Käyttäjien henkilötietoihin pääsevät tahot ovat ID-ryhmän jäseniä ja yhteistyökumppaneita omista tehtävistään riippuen. 

Henkilötietoja voivat saada myös julkiset organisaatiot, mutta vain lain vaatimusten täyttämiseksi, sekä toimivaltaiset tarkastusviranomaiset.

Henkilötietojen jakaminen

ID-ryhmä ei myy tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

ID-ryhmä voi käyttää ulkopuolisia yhtiöitä suorittamaan erilaisia, erityisesti  teknisiä, tehtäviä, kuten verkkosivustomme teknisten palveluiden tarjoamista varten, markkinointikampanjoiden avustamiseen jne. Näillä yhtiöillä voi olla pääsyoikeus tietoihin, jos se on  tarpeen näiden tehtävien suorittamista varten. Nämä yhtiöt sitoutuvat ID-ryhmän tapaan noudattamaan henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä sekä tätä tietosuojamenettelytapaa kokonaisuudessaan. Joka tapauksessa nämä yhtiöt voivat käyttää henkilötietoja vain tehtäviensä suorittamiseen, kaikki muut käyttötarkoitukset ovat kiellettyjä.

Jos ID-ryhmä joutuu jakamaan tietoja jonkin valtuutetulle kolmannelle osapuolelle lain vaatimuksen tai hallinnollisen tai juridisen vaatimuksen takia, ID-ryhmä sitoutuu ilmoittamaan sinulle aina ennen tietojen antamista, mistä henkilötiedoista on kyse.

OSA VI. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Käyttäjien henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on ehdottoman välttämätöntä ja tarpeen käyttäjäsuhteen hoitamista varten. Tämän ajan jälkeen henkilötiedot poistetaan, anonymisoidaan tai salataan, lukuun ottamatta tietoja , joita tarvitaan jonkin oikeuden todistamiseen. Kerättyjen henkilötietojen säilytysaika riippuu niiden käyttötarkoituksesta. Tässä muutamia ID-ryhmässä määritettyjä määräaikoja:

 • Siihen asti, kun käyttäjä peruu uutiskirjeen tilauksen
 • Pyyntösi käsittelyyn saakka, jos tietoja pyydetään sähköpostilla
 • Suostumuksellasi kaksi kuukautta tai kaksi vuotta tietojen vastaanottamisesta lukien, jos kyseessä ovat työhakemuksen ansioluettelon/CV:n ja hakukirjeen kaltaiset tiedot.

OSA VII. TURVALLISUUS

Vakuutamme käyttävämme kaikkia hyödyllisiä varotoimia suojataksemme kävijöiden henkilötieto ja erityisesti välttääksemme niiden vääristelyä tai vahingoittumista ja estääksemme luvattomien ulkopuolisten tahojen pääsyn niihin.

Olemme ottaneet käyttöön esimerkiksi seuraavat menettelytavat:

 • Käytämme haittaohjelmien torjuntaa ja päivitämme sitä säännöllisesti, lisäksi olemme asentaneet palomuurin.
 • Tallennamme  henkilötietoja automaattisesti voidaksemme palauttaa ne  fyysisen tai teknisen vian ilmetessä ja vakuutamme käyttävämme tarpeellisia toimia suojataksemme näitä tallenteita;
 • Testaamme ja arvioimme käyttämiämme ratkaisuja säännöllisesti ja mukautamme niitä tilanteeseen tarvittaessa;
 • Työntekijöillemme on kerrottu ja vakuutettu, että henkilötietojen suojaaminen on hyvin tärkeää. He noudattavat tiettyjä selkeitä määräyksiä, he saavat säännöllistä koulutusta ja tuntevat oman vastuunsa.
 • Työntekijöillä on oikeus päästä tietoihisi siinä määrin, kuin se on tarpeen omien tehtäviensä suorittamista varten.
 • Kaikissa sellaisissa uusissa hankkeissa, jotka voivat vaikuttaa käyttäjän yksityiselämään, suoritamme perusteellisen analyysin taataksemme käyttäjän oikeuksien, henkilötietojen turvallisuuden ja suojauksen.

 

OSA VIII. EVÄSTEET

Voidaksemme tarjota parempaa palvelua rekisteröimme katsottujen sivujen ja käyntien määrän sekä kävijöiden liikkumisen sivustolla ja sivustolle palaavien käyttäjien määrän. Käytämme tässä tarkoituksessa ”eväste”-teknologiaa.

”Evästeet” ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivustot lähettävät käyttäjän kovalevylle tallennustarkoituksessa. Evästeiden avulla sivustot voivat muistaa tärkeitä tietoja ja käyttäjä voi käyttää sivustoa helpommin.

Käyttäjiä ei voi tunnistaa evästeiden avulla. Yleensä ne rekisteröivät tietokoneesi tai jonkin muun laitteesi sivuillamme navigointiin liittyvät tiedot (katsotut sivut, aika ja päivämäärä jne.), jotka voimme lukea myöhemmillä käynneillä. Se voivat määrittää käyttäjäkohtaisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjän henkilöllisyyttä ei voi tunnistaa.

Ne voivat sisältää tietoja, jotka käyttäjä on juuri antanut. Näin käyttäjän ei tarvitse seuraavalla käyntikerralla täyttää uudelleen lomaketta, jonka esitämme heille. Näiden tietojen säilytysaika käyttäjän tietokoneella on yksi vuosi.

Kun tulet idgroup.eu -sivustolle, selainohjelmaasi tehdyistä alla kuvatuista säädöistä riippuen voimme tallentaa selaimeesi evästeitä seuraavissa tarkoituksissa:

 • Käyntitilastojen laatiminen (käyntimäärät, katsotut sivut, tilauksen teon yhteydessä tehty peruutus jne.…) palveluittemme laadun seurantaa ja parantamista varten.
 • Sivuston esitystavan mukauttaminen käyttäjän selaimen näyttötavan mukaan.
 • Tallentaaksemme tietokoneellesi joitain valintoja määrättyjen menettelytapojen esilatausta varten, erityisesti kielivalinnan muistamiseksi.
 • Määrittääksemme käyttäjälle yksilöllisen tunnuksen, jonka avulla ulkopuoliset mainostajat voivat kohdistaa käyttäjälle relevantteja julkaisuja.

 

Muistutamme, että voit kieltäytyä evästeiden tallentamisesta käyttäen selaimesi valintoja.

1. Evästeitä koskevat valinnat

Käyttäjä voi käyttää verkkoselaimensa valintoja, jos hän ei halua ottaa vastaan evästeitä, tai käyttäjä haluaa, että selain ilmoittaa, kun eväste otetaan vastaan.

Evästeiden hallitsemiseksi on tarjolla monia eri mahdollisuuksia.

Kiinnitämme huomiosi siihen, että säätövalintasi voivat muuttaa verkkoselaimesi toimintaa ja pääsyehtoja joihinkin palveluihin,  jotka edellyttävät evästeiden käyttöä.

Käyttäjä voi muuttaa koska tahansa evästeitä koskevia valintojaan alla kuvatulla tavalla.

1.1 Selausohjelman tarjoamat valinnat

Käyttäjä voi säätää navigaatio-ohjelmaa siten, että evästeet tallentuvat selaimeen tai ne hylätään säännöllisesti lähettäjästä riippuen.

Voit myös säätää selainohjelmaasi siten, että ajoittain ehdotetut evästeet hyväksytään tai torjutaan, ennen kuin eväste tallentuu selaimeesi.

Napsauta selaimen ”tuki”-valikkoa nähdäksesi, miten evästeitä koskevia valintoja voi muuttaa.

1.2 Evästeiden hyväksyminen ja hylkääminen

Evästeiden tallentuminen selaimeen riippuu pääosin selaimen käyttäjän valinnoista, joita hän voi tehdä ja muuttaa koska tahansa maksutta selainohjelman tarjoamien ehdotusten mukaan.

Jos olet antanut selainohjelmalle suostumuksesi tallentaa evästeitä selaimeen, katsomiesi sivujen ja sisältöjen evästeet voidaan tallentaa väliaikaisesti selaimelle varattuun tilaan. Vain niiden lähettäjä voi lukea ne.

Jos et salli evästeiden tallentamista selaimeesi tai poistat jo tallennettuja evästeitä, et ehkä voi nauttia joistain toiminnoista, jotka ovat  tarpeen voidaksesi liikkua Internet -sivustomme joissain osissa.

Näin tapahtuu myös, jos teknisen kirjanpitomme vuoksi me - tai palveluntarjoajamme - emme voi tunnistaa selaimesi tyyppiä, kieli- tai näyttövalintojasi tai maata, josta selaimesi on yhteydessä Internetiin.

Kiinnitämme huomiosi siihen, että emme ole vastuussa palveluittemme heikon toiminnan seurauksista, jos ne aiheutuvat siitä, että emme voi tallentaa tai lukea evästeitä, jotka ovat välttämättömiä palveluittemme toiminnan kannalta ja jotka olet mahdollisesti torjunut tai poistanut.

2. Miten voit tehdä valinnat käyttämäsi selaimen mukaan

Jokaisen selaimen evästeiden ja muiden valintojen hallinta on erilainen. Se on kuvattu selaimen tukivalikossa ja sen avulla käyttäjä voi tietää, miten evästeitä koskevia valintoja voi muuttaa.

Internet Explorer™ :

https://support.microsoft.com/fi-fi/topic/ev%C3%A4steiden-poistaminen-ja-hallinta-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari™:

http://safari.helpmax.net/fi/safari-ohjeet/

Chrome™:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi&hlrm=en

Firefox™:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer et désactiver les cookies

Opera™:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

 

OSA IX. SOSIAALISET VERKOT JA ULKOPUOLISET LINKIT

Sosiaaliset verkot

Sivustollamme käytetään kolmansien osapuolten tarjoamia sovelluksia, joiden avulla käyttäjä voi jakaa sivustomme sisältöä muiden henkilöiden kanssa ja ilmaista näille oman kantansa sivustomme sisällöstä.             

Kyseessä ovat erityisesti sosiaalisista verkoista, kuten Facebookista ja Twitteristä peräisin olevat valitsimet (jatkossa ”Sosiaalisen median jakopainikkeet”).

Kun katsot jotain sivustomme sivua, joka sisältää tällaisen valitsimen, selain luo suoran yhteyden sosiaalisen verkon palvelimen kanssa.

Jos olet yhteydessä sosiaaliseen verkkoon navigoinnin aikana, voit liittää käyntisivut tiliisi sosiaalisen median jakopainikkeen avulla.

Jos napsautat sosiaalisen median jakopainiketta tai jätät kommentit, vastaavat tiedot välittyvät sosiaaliseen verkkoon ja ne julkistetaan omalla tililläsi.

Jos et halua, että sosiaalinen verkko yhdistää sivustomme kautta kerätyt tiedot tiliisi, sinun on kirjauduttava ulos sosiaalisesta verkosta ennen sivustollemme tuloa.

Näihin sosiaalisen median jakopainikkeisiin sovelletaan kyseisten sosiaalisten verkkojen  tietosuojamenettelyä, joten kehotamme tutustumaan näihin menettelyihin, jotta olisit selvillä itsestäsi navigoinnin aikana näiden painikkeiden avulla mahdollisesti kerättävien henkilötietojen käyttötarkoituksesta, erityisesti mainonnan osalta.

Linkit muille sivustoille
Voimme tarjota linkkejä muille sivustoille, joita ID-ryhmä  ei hoida. Jos käyttäjä käy jollain esittämällämme sivustolla, pyydämme häntä tutustumaan sivuston menettelytapoihin erityisesti henkilötietojen osalta. Emme ole vastuussa muiden yhtiöiden menettelytavoista tai käytännöistä.

OSA X. HENKILÖTIETOIHIN PÄÄSY

Fyysisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä ja vapaata siirtämistä koskevan 27. huhtikuuta 2016 säädetyn EU-asetuksen numero 2016-679 mukaisesti sinulla on oikeus päästä katsomaan, korjaamaan ja täydentämään henkilötietojasi, voit myös siirtää niitä ja esittää niistä vastalauseen. Jos haluat käyttää tätä oikeutta ja saada tietoja itseäsi koskevista henkilötiedoista, sinun tulee kääntyä tietojenkäsittelyn vastuuhenkilömme puoleen:

Voit tarkastaa vain sellaisia tietoja, joita olet antanut meille verkossa. Halutessasi voit koska tahansa muuttaa hallussamme olevia henkilötietoja tai yhteystietojasi meidän tai liikekumppaneittemme kanssa, sinun tarvitsee vain ilmoittaa meille asiasta yllä annetun sähköpostiosoitteen avulla.

Päästäksesi katsomaan hallussamme mahdollisesti olevia henkilötietojasi tai pyytääksesi niiden poistamista tai niiden käyttämisen lopettamista, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta yllä annettuihin osoitteisiin.

OSA XI. MUUTOKSET

Tietosuojamenettelyymme tekemämme muutokset

ID-ryhmä voi joutua muuttamaan ajoittain tätä tietosuojamenettelyä, ja kehotammekin sinua tarkistamaan ajoittain sen sisällön. Voit olla varma, että mitään muutosta ei sovelleta taannehtivasti eivätkä muutokset vaikuta tapaan, jolla käsittelemme aiemmin kerättyjä tietoja.

OSA XII. TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU-ALUEEN ULKOPUOLELLE  

Periaatteessa tällaiset siirrot on kielletty;

Poikkeukset:

 • Lukuun ottamatta Euroopan komission hyväksymiä maita (Kanada, Sveitsi, Argentiina, Jersey …) ;
 • Tai jos siirto tapahtuu Yhdysvaltoihin, vastaanottava yhtiö sitoutuu noudattamaan Safe Harbor -määräyksiä;
 • Tai jos tapauksessa viitataan johonkin EU:n henkilötieasetuksen mainitsemista poikkeustapauksista;
 • Tai jos henkilö, johon tiedot liittyvät, on antanut siirrolle nimenomaisen hyväksyntänsä
 • Tai jos siirto on tarpeen määrätyissä poikkeusolosuhteissa.

OSA XIII. JOS HENKILÖTIETOIHISI KOHDISTUU TIETOTURVALOUKKAUS

Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, henkilötietojen rekisterinpitäjä ilmoittaa tieturvaloukkauksesta toimivaltaiselle kontrolliviranomaiselle artiklan 55 mukaisesti mahdollisimman pian ja jos mahdollista enintään 72 tunnin kuluessa loukkausta koskevan tiedon saamisesta, ellei kyseinen tietoturvaloukkaus ole vaarassa aiheuttaa riskiä fyysisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Kun kontrolliviranomaisen ilmoitusta ei ole toimitettu 72 tunnin kuluessa, sen mukana on toimitettava viivästyksen syy.

Kun tietoturvaloukkauksen katsotaan voivan loukata vakavasti fyysisen henkilön oikeuksia ja vapautuksia, tietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä ilmoittaa asiasta tietoturvaloukkauksen kohteena olevalle henkilölle mahdollisimman pian.

Valitus

Jos me olemme käsitelleet henkilötietoja virheellisesti tai käyttäjä haluaa käyttää oikeuksiaan, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Belgian valvontaviranomaisiin tehdäkseen valituksen noudattaen seuraavassa osoitteessa esitettyä menettelytapaa: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte

Turvallisuus
Lain vaatimusten mukaisesti ID-ryhmä  käyttää kaikki tarvittavia varotoimia taatakseen näiden tietojen luottamisellisuuden.

Miten meihin voi ottaa yhteyttä
Jos käyttäjä haluaa esittää kysymyksiä    ID-ryhmän Internetistä keräämien henkilötietojen käsittelystä, käyttäjä voi kirjoittaa meille seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: [email protected]