Prioriteetit

Demokratia

ID-ryhmä haluaa puuttua EU:n demokratiavajeeseen. Kansallisilla parlamenteilla pitää olla enemmän sananvaltaa EU:n päätöksenteossa, ja demokraattisesti järjestettyjen kansanäänestysten tuloksia on kunnioitettava.

Lue lisää

Identiteetti

ID-ryhmän mielestä kansalliset identiteetit on tunnustettava, niitä pitää kunnioittaa ja ylläpitää. Siksi se vastustaa hallitsematonta massamaahanmuuttoa ja Euroopan ulkopuolisten maiden, kuten Turkin, mahdollista liittymistä Euroopan unioniin.

Lue lisää

Itsemääräämisoikeus

Jokaisella eurooppalaisella valtiolla on oltava oikeus päättää omasta tarpeidensa mukaisesta politiikasta. EU:n on lopetettava puuttuminen jäsenvaltioidensa sisäisiin asioihin.

Lue lisää

Talousarvio

Ryhmä vastustaa yrityksiä pakottaa euroalueen talousarvion ja välittömien EU-verojen käyttöönottoon.

Lue lisää

Rajat

Euroopan unionin ulkorajojen tehostettu suojaaminen on välttämätöntä. Jokaisella valtiolla on oltava oikeus suojata ja valvoa itse omia rajojaan. Euroopan unionin on tehostettavia toimia laittomien ja rikollisten maahanmuuttajien palauttamiseksi l...

Lue lisää