Demokratia

ID-ryhmä haluaa puuttua EU:n demokratiavajeeseen. Kansallisilla parlamenteilla pitää olla enemmän sananvaltaa EU:n päätöksenteossa, ja demokraattisesti järjestettyjen kansanäänestysten tuloksia on kunnioitettava.